Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN THUẬN PHÁT

Địa chỉ: Làng nghề  Xuân Tiến – huyện Xuân Trường – Nam Định.

Điện thoại: 03503.762.909   –   0984990546 – fax:03503762909.

Mã số DN: 320.520.507.61.57 Do SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH cấp

Website: www.anthuanphat.com

Email: cokhimienbac@gmail.com